MaraXa - IT služby

servis - opravy - prodej

Monitoring a správa sítí

Rozvoj informačních technologií přináší neustálé nasazování nových aplikací a služeb a zároveň znamená stále také stále rostoucí složitost správy IT prostředí.

Pro zajišťování kvalitních služeb a správu informačních systémů nabízíme řešení založená na osvědčených a sofistikovaných produktech předních světových výrobců.
Máme rozsáhlé zkušenosti s implementacemi systémů pro dohled a správu IT prostředí (sítě, servery, pracovní stanice, databázové systémy, aplikace) Námi nabízené systémy významným způsobem pomáhají řešit otázky bezpečnosti, dostupnosti a výkonnosti informačních systémů.
Software pro správu systémů je používán k monitorování, řízení a optimalizování výpočetních prostředků (serverů, klientských stanic, aplikací a sítí).

Management podnikových sítí

Podnikové sítě představují základní kámen infrastruktury IT prostředí každé organizace. Minimalizace výpadků síťového prostředí je hlavním
Nástroje pro management a monitoring sítí pomáhají redukovat riziko výpadků nebo snížení úrovně síťových služeb. Pomáhají efektivně zjišťovat síťové problémy a poskytují správcům sítě informace o stavu a zátěži celé sítě i jejích aktivních a pasivních prvcích. Umožňují dálkovou administraci všech klíčových prvků sítě a poskytují dostatek informací pro její další rozvoj.

Správa událostí a dostupnosti

Obchodní úspěšnost závisí na schopnosti udržet a zvýšit dostupnost a výkon infrastruktury a aplikací, které podporují obchodní procesy vaší společnosti.
Nástroje pro správu událostí a dostupnosti pomáhají zlepšit výkonnost automatizace procesů správy událostí a monitorování dostupnosti. Tyto softwarové nástroje nabízejí konsolidovaný pohled na stav vaší infrastruktury, který IT manažerům a správcům pomůže předejít negativním dopadům na služby. Tyto systémy jsou budovány jako integrované a škálovatelné řešení pro komplexní správu událostí a výkonu v celém IT prostředí.

Správa datových úložišť a zálohování

Software pro správu datových úložišť zajišťuje přístupnost, dostupnost a provoz uložených informací. Automatizuje funkce zálohování a obnovy dat a centralizuje provoz správy ukládání dat.

Správa IT služeb

Pro správu rozsáhlých IT prostředí navrhujeme systémy pro celkovou správu služeb IT, tzv. IT Service/st1:PersonName> Management (ITSM). Při návrhu jednotlivých procesů uplatňujeme postupy podle progresivních metodik, jako je například metodika ITIL (IT Infrastructure Library). Celkový integrovaný systém pak zpravidla zahrnuje základní procesy správy IT: HelpDesk, správu incidentů a problémů, správu konfiguračních prvků IT, správu změn a správu úrovní služeb (Service Level Management).

Správa software, softwarový audit

V rámci řešení je možné dodat a implementovat nástroje, umožňující provádět evidenci, správu a distribuci softwarových licencí a to jak na servery, tak i na koncové stanice informačních systémů. Výhodou takovýchto řešení je optimalizace využití programového vybavení, úspora času při jeho distribuci a správě a v neposlední řadě předcházení postihům za nelegálně využívaný software.
Speciální třídou řešení jsou nástroje pro softwarový audit. Softwarový audit se provádí s cílem evidence a legalizace veškerého software ve společnosti.